Agostino Ascani

Partner

Alessandro Azais

Partner

Teresa Cerana

Segreteria

Gianfilippo Cuneo

Senior Partner

Roberto Liguori

Partner - CEO

Elisa Portaluppi

Partner - CFO

Francesca Rena

Investment Manager

Monica Valentini

Segreteria